Programy międzynarodowe

Grupowe programy wymiany młodzieży

Spotkania młodzieży z różnych krajów, organizowane przez Fundację im. ks. Siemaszki,  odbywają się zarówno w Centrum Edukacyjnym w Piekarach, jak też za granicą. Są to projekty edukacyjne poświęcone tematyce historycznej, kulturalnej, artystycznej z udziałem młodzieży z Polski, Niemiec, Włoch, Czech, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Białorusi a także Izraela.
Spotkania międzynarodowe finansowane są głównie ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży a także Unii Europejskiej.

Spotkanie specjalistyczne w CERN 2000 (12-15.11.2015)

Przedstawiciele organizacji Fahrten-Ferne-Abenteuer z Norymbergi przyjechali do Piekar, aby wspólnie z pracownikami i wolontariuszami Fundacji porozmawiać o wspólnych projektach. Współpraca między naszymi organizacjami trwa już od ponad 10 lat. W tym czasie gościliśmy u siebie wolontariuszy z Niemiec (Laurę i Patricka) oraz wysłaliśmy kilku wolontariuszy - głównie absolwentów naszego liceum - do biur organizacji w Berlinie i Norymberdze.
Od 2010 roku realizujemy wspólne programy wymian młodzieży, w tym międzynarodowe projekty “City Bound Europe”. Obecne spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy i zaplanowania nowych polsko-niemieckich projektów. Sporo czasu poświęciliśmy rozmowom o adventure based learning - metodzie pracy z młodzieżą, która jest nam wszystkim szczególnie bliska i którą staramy się rozwijać na własne potrzeby. Wymienialiśmy się dobrymi praktykami w zakresie poszukiwania uczestników wymian i współpracy ze szkołami.

Czytaj więcej...

Polsko-niemieckie warsztaty fotograficzno-filmowe poświęcone byłemu obozowi koncentracyjnemu Auschwitz

Za nami kolejne warsztaty realizowane przez Fundację im. ks. Siemaszki we współpracy z Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen (ESW)  z Niemiec.  Odbyły się one w CERN 2000 w Piekarach (11-17.10.2015).
Tym razem młodzież z Polski i Niemiec skupiła się na niełatwym temacie życia w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz . Tam też powstała większość zdjęć, robionych przez uczestników z myślą o  planowanej w przyszłym roku wystawie wokół 70 rocznicy wyzwolenia obozu.
Po raz pierwszy udaliśmy się do nieco zapomnianej części obozu w Auschwitz – Monowitz. Wysiedloną w 1942 roku wieś przeobrażono w niewolniczy obóz pracy – Auschwitz I. Po wojnie mieszkańcy wrócili do swojej wsi i odbudowali ją, a po byłym obozie pozostały resztki w postaci samotnie stojących baraków, bunkrów i mniejszych schronów przeciwlotniczych.

Czytaj więcej...

Born to be free – wymiana młodzieży

Born to be free – polsko-niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży, Piekary, 12-18.07.2015
Młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy spotkała się w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”, aby rozmawiać na tak ważny dla niej temat wolności, wymienić się swoimi doświadczeniami i rezultatami zgłębiania tematu w swoim kraju  przed przyjazdem na program. Każdego dnia poruszany był inny temat:  zaczęło się od wolności terytorialnej i osobistej, gorąca dyskusja dotyczyła internetu i szeroko rozumianych mediów, poruszony został temat wolności w sztuce.  Szeroko dyskutowano także  o granicach żartu i tematach tabu.  Uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej, pozwalającej im poznać najważniejsze miejsca w Krakowie oraz zebrać informacje na wybrany temat (np. street art).
W grupie panowała atmosfera pełna życzliwości i otwartości, widać było, że uczestnicy zaprzyjaźnili się i chętnie ze sobą współpracują. Nawet brak płynnej znajomości języka angielskiego przez niektórych uczestników nie stanowił problemu w porozumiewaniu się!

Czytaj więcej...

Wakacyjny obóz dla młodzieży polonijnej

W dniach 19.07-01.08.2015r. odbędzie się w naszym ośrodku „Wakacyjny obóz dla młodzieży polonijnej”. Organizatorem obozu są Fundacja im. ks. Siemaszki w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Oświaty i Kultury Polskiej. Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Młodzież z następujących krajów: Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Peru, USA i Włoch,   wspólnie podejmie trud doskonalenia umiejętności z języka polskiego oraz zdobywania wiedzy na temat historii i kultury polskiej. W programie przewidziane są również zajęcia integracyjne, wspólne zabawy, zajęcia sportowe i krajoznawczo-turystyczne. Miło nam będzie gościć w Piekarach przedstawicieli młodzieży polonijnej z wielu stron świata.

Kolejnym wydarzeniem w ramach opisanego zadania publicznego będą „Warsztaty plastyczne dla młodzieży polskiej. Warsztaty są projektem pilotażowym skierowanym do młodych artystów polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy i Ukrainy, którzy będą mieli okazję nie tylko teoretycznego pogłębienia wiedzy zakresie sztuki i kultury polskiej, ale przede wszystkim praktycznej pracy warsztatowej w pracowniach plastycznej i ceramicznej oraz pod okiem wieloletnich pracowników Fundacji mających bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą, w tym również z młodzieżą z różnych kultur i krajów. Efektem warsztatów będzie wystawa, która obędzie się w Krakowie w Galerii Domu Polonii w dniach: 30.07 – 21.08.2015 r. Serdecznie zapraszamy!

Wszystkim opiekunom i instruktorom, którzy będą zaangażowani w realizację tych zadań oraz uczestnikom, których będziemy gościć życzymy owocnie spędzonego czasu i dobrego wypoczynku w naszym ośrodku.

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MEN