Programy międzynarodowe

Program wymiany uczniów AFS

Program AFS poprzez wymiany uczniów w ponad 80 krajach umożliwia kontakt z kulturami na całym świecie. Od 1947 roku w programie wzięło udział ponad 400 000 młodych ludzi, dla których spędzony za granicą czas obfitował we wspaniałe przygody i doświadczenia wpływające na kształt ich dalszego życia. Celem programu AFS jest międzykulturowe uczenie się oraz wykorzystanie tych doświadczeń w przyszłości.

 

Co to jest AFS?

AFS jest organizacją edukacyjną, powołaną by umożliwić uczniom wzbogacanie własnych doświadczeń i poszerzanie horyzontów. Propaguje ona świadomość wielokulturowości świata,  tolerancję i komunikację między różnymi obyczajowościami. Przez zapewnianie uczestnikom nauki w nowych środowiskach połączonej z możliwościami szkoleń i dzielenia się refleksjami z innymi, AFS pomaga im w zbudowaniu solidnych fundamentów na przyszłość – przygotowuje do życia akademickiego, stawiania czoła podejmowaniu pracy czy po prostu uczy odpowiedzialności i tolerancji względem członków większej społeczności. 

Programy oferowane przez AFS są skupione na powiększaniu międzykulturowych kompetencji uczestników: umiejętności efektywnego i odpowiedniego zaangażowania się w miejscu i społeczności o innej obyczajowości czy stawianie czoła spotkaniom z lokalnymi, miejscowymi tradycjami.  Używanie opartych na wieloletnich doświadczeniach metod organizowania wymian daje zarówno uczniom, jak i rodzinom goszczącym okazję do poszerzenia perspektyw i nauczenia się wiele od siebie nawzajem, do poszerzania swoich umiejętności komunikacyjnych. Dzięki tym doświadczeniom są oni lepiej przygotowani na różne sytuacje, które mogą kiedyś mieć miejsce w ich życiu, pracy, już wiedzą, jak przystosować się do nowego środowiska kulturalnego.

 

Na czym to polega?

Uczestnik programu spędza określony czas za granicą. Mieszka w rodzinie goszczącej i uczęszcza obowiązkowo do szkoły. Podczas pobytu za granicą uczeń ma nieustanny kontakt z obcym językiem oraz jest zanurzony w nowej kulturze i panujących tam zwyczajach. Ma okazję uczestniczyć w spotkaniach rodzinnych, świętach okolicznościowych, może podjąć inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz angażować się w działania w miejscowych organizacjach. Na podstawie tych doświadczeń uczeń buduje w sobie postawę wyrozumiałości i poszanowania dla innych ludzi i kultur. Poprzez możliwość doświadczenia nowej kultury jako ktoś z zewnątrz, zyskuje także szersze spojrzenia na kulturę własnego kraju i regionu.

Rodziny goszczące otwierają drzwi swoich domów i społeczności dla uczniów z całego świata. Rodziny goszczące są ambasadorami swojej kultury. Mają one możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, wartościami i zwyczajami z uczestnikami programu, którzy podejmując trudy i radości codziennego życia w nowej rodzinie stają się prawdziwymi domownikami. Równocześnie, rodziny mają okazję poznać swoją kulturę widzianą oczami osoby z innego kraju.

Więzi tworzące się między uczestnikiem a rodziną z każdym dniem stają się mocniejsze, a wiele rodzin również po zakończeniu programu utrzymuje regularny kontakt z uczniami.

Dlaczego warto?

  • Wpływ AFSu na społeczeństwo: Poprzez pomoc jednostkom, rozwijamy coraz bardziej efektywnie  umiejętności komunikacyjne  społeczeństwa, uczymy zrozumienia, wyrozumiałości i tolerancji dla tego, co nieznane.
  • Szanse rozwoju kariery i poszerzenia wiedzy: Badania wykazały, że uczestnicy programu AFS mają więcej możliwości w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłych zawodów i zajmowanego w społeczeństwie miejsca. Ponadto często zdarza się, że uczestnicy programu ponawiają kształcenie za granicą na poziomie uniwersyteckim.
  • Umiejętności językowe: Umiejętność używania języka obcego zapewnia niezliczone możliwości tak w pracy, jak i w zwykłych sytuacjach codziennego życia. Sposób, w jaki przeprowadzane są wymiany programu AFS sprawia, że jest on jednym z najbardziej efektywnych sposobów do nauczenia się obcego języka. Ponad 70% uczestników osiągnęło płynność w używaniu innego języka po ukończeniu rocznej nauki za granicą.
  • Wrażliwość na inne kultury: Osoby, które biorą udział w programie AFS, wykazują większą wrażliwość na inne kultury i większą świadomość świata.
  • Osobisty rozwój i osiąganie dojrzałości: Doświadczenie uczestników wymiany AFS zdobyte za granicą znacząco obniżyło ich poczucie strachu w sytuacjach wymagających odnalezienia się w nowym środowisku. Nie dość, że zaczęli się oni czuć swobodnie w towarzystwie osób o innych kulturach, to jeszcze zmienili swój sposób postrzegania świata i coraz rzadziej patrzą na niego w perspektywie „my” i „oni”.

 

Więcej informacji na stronie poświęconej programowi AFS w Polsce: www.pol.afs.org