Programy międzynarodowe

Wolontariat zagraniczny

Od 1996 roku w Fundacji pracują wolontariusze niemieccy z Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Akcja Znaków Pokuty/Służby dla Pokoju) z Berlina a od 2009 roku za pośrednictwem tej samej organizacji przyjeżdżają do nas wolontariusze z Ukrainy.
W ramach unijnego Programu „Młodzież” Fundacja gościła również wolontariuszy z Francji, Hiszpanii, Irlandii i Włoch.  
Fundacja jest także organizacją wysyłającą wolontariuszy polskich za granicę, głównie do Niemiec i do Wielkiej Brytanii, ale też Belgii, Chorwacji, Francji i Włoch a także na Ukrainę.
Wolontariusze pracują w organizacjach prowadzących działalność edukacyjną, zajmujących się pomocą społeczną, pracujących z dziećmi i ludźmi starszymi.
Od września 2015r. do sierpnia 2016r. w Fundacji pracują trzy wolontariuszki z zagranicy:
Hannah Vleugels z Belgii, Marit Neumann z Niemiec i Zhanna Kuzmytska z Ukrainy.
Wolontariuszki prowadzą zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, pomagają w pracowni plastycznej, ceramicznej, zajęciach teatralnych a także programach międzynarodowych.

Wolontariusze Fundacji

Międzynarodowy wolontariat roczny

Od 1996 roku w Fundacji pracują wolontariusze niemieccy z Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Akcja Znaków Pokuty/Służby dla Pokoju) z Berlina a od czterech lat za pośrednictwem tej samej organizacji przyjeżdżają do nas wolontariusze z Ukrainy.

W ramach unijnego Programu „Młodzież” Fundacja gościła również wolontariuszy z Irlandii, Włoch i Hiszpanii.

Fundacja jest także organizacją wysyłającą wolontariuszy polskich za granicę, głównie do Niemiec i do Wielkiej Brytanii, ale też Włoch, Francji i Belgii a także na Ukrainę. Wolontariusze pracują w organizacjach prowadzących działalność edukacyjną, zajmujących się pomocą społeczną, pracujących z dziećmi i ludźmi starszymi.

Wolontariusz z Hiszpanii Daniel Jara na zajęciach z języka hiszpańskiego