Zajęcia pozaszkolne

TERMINY WARSZTATÓW DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI

W DRUGIM SEMESTRZE:

WARSZTATY CERMICZNE: 

16.01. 2018, 30.01, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 05.06

WARSZTATY PLASTYCZNE – BATIK:

19.01.2018, 02.02, 02.03, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06


 

 

 

 

TRWAJĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA BALETOWE

DLA 3,4 - LATKÓW I  5,6 – LATKÓW

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

INFORMACJE I ZAPISY TELEFONICZNIE

U PANI JADWIGI JOWICZ- MOCNY

TEL .: 666 147 388

 


 

Kalendarium  nabożeństw

dla dzieci uczestniczących w Zajęciach Pozaszkolnych :

 

9 października 2017- różaniec

13 listopada 2017- nabożeństwo za zmarłych

11 grudnia 2017- roraty

15 stycznia 2018- nabożeństwo kolędowe


 

Warsztaty „Pędzel i glina dla mamy , taty, córki i syna”,

Wspólna,  twórcza aktywność rodziców i dzieci

Kontynuacja formy zajęć organizowanych pod patronatem Fundacji im. ks. Siemaszki:

Podczas zajęć dzieci i ich rodzice wykonują prace plastyczne pod kierunkiem prowadzących :

w Pracowni Ceramicznej – Pana Piotra Lipienia , w Pracowni Plastycznej – Pani Doroty Brewczyńskiej

Organizatorzy zapewniają: pracę w odpowiednio wyposażonych salach,

niezbędne materiały do wykonania prac, obsługę pieca ceramicznego- dotyczy prac wykonanych z gliny, wytopienie obrazów – dotyczy prac wykonanych techniką batikową.

Prace wykonane przez uczestników należą do ich autorów.

Udział w warsztatach należy zgłosić do końca września br.:

-osobiście – podczas dyżurów w Pracowni Plastycznej

-telefonicznie: 600 001 192

- pocztą elektroniczną: zajeciapozaszkolne@fund.pl

Opłata za jedne zajęcia wynosi 20,- zł od każdego uczestnika.

Dzieci uczestniczące w jakiejkolwiek formie Zajęć Pozaszkolnych, nie płacą .

 

Wpłaty należy uiścić przelewem na konto Fundacji:

Bank Pekao S.A.

11 1240 4650 1111 0010 5341 3856

         W tytule przelewu koniecznie należy podać następującą informację:

         „Opłata za warsztaty plastyczne w dniu…… , imię i nazwisko uczestnika”

 

Warsztaty odbywają się  w podanych poniżej terminach:

BATIK w piątki, w godzinach od 16.00-17.30  sala 41P

06.10,  20.10,  10.11,  24.11,  15.12.2017

CERAMIKA w we wtorki, w godzinach od 19.00 – 20.30 sala 40P

03.10, 17.10, 07.11, 21.11, 12.12.2017


 

Opłaty za zajęcia w roku szkolnym 2017/2018:

 

 40 zł miesięcznie za jedną formę zajęć edukacyjnych (matematyka, nauka śpiewu, szachy)

 30 zł miesięcznie za zajęcia językowe

 50 zł miesięcznie za zajęcia artystyczne (nauka gry na ukulele, ceramika, plastyka, taniec, koło fotograficzne)

 

W przypadku, gdy w zajęciach uczestniczy rodzeństwo – opłata za każdą formę zajęć, w której uczestniczą dzieci, wynosi 30 zł miesięcznie, niezależnie od formy zajęć.

 

Opłaty przyjmowane są w systemie półrocznym.

Opłaty należy uiścić : do 31.10.2017    za pierwsze półrocze /opłata za 5 miesięcy/

                                      do 31.03.2018  za drugie półrocze /opłata za 4 miesiące/

 

Opłaty należy uregulować wpłacając należne kwoty na konto Fundacji:

 

Bank Pekao S.A.

11 1240 4650 1111 0010 5341 3856

 

W tytule przelewu koniecznie należy podać następującą informację:

„Opłata za zajęcia pozaszkolne 2017/2018 , nazwa zajęć, imię i nazwisko dziecka”

 

Osoby, które wpłacą całą należność za rok szkolny z góry są zwolnione z obowiązkowej kaucji. Osoby płacące za zajęcia w dwóch ratach są zobowiązane do wpłacenia zwrotnej kaucji w wysokości 150 zł za każde dziecko. Kaucję należy wpłacić nie później niż 31.10.2017.

Uczestnikowi zajęć, którego frekwencja na zajęciach wyniesie minimum 70% wymaganej obecności, kaucja zostanie zwrócona w czerwcu , po zakończeniu roku szkolnego.

 

W  uzasadnionych przypadkach  można ubiegać się o dofinansowanie.

Zarząd Fundacji rozpatrywał będzie wyłącznie pisemne podania*, złożone na ręce koordynatora zajęć pozaszkolnych najpóźniej do 31 października br.

Przypominamy, że w przypadku nieuregulowanych w terminie opłat,

dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach.

 

*Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych dotyczących warunków socjalnych,

poprzez wywiad i wizję lokalną.