Born to be free – polsko-niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży, Piekary, 12-18.07.2015

Młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy spotkała się w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”, aby rozmawiać na tak ważny dla niej temat wolności, wymienić się swoimi doświadczeniami i rezultatami zgłębiania tematu w swoim kraju  przed przyjazdem na program.

Każdego dnia poruszany był inny temat:  zaczęło się od wolności terytorialnej i osobistej, gorąca dyskusja dotyczyła internetu i szeroko rozumianych mediów, poruszony został temat wolności w sztuce.  Szeroko dyskutowano także  o granicach żartu i tematach tabu.  Uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej, pozwalającej im poznać najważniejsze miejsca w Krakowie oraz zebrać informacje na wybrany temat (np. street art).

W grupie panowała atmosfera pełna życzliwości i otwartości, widać było, że uczestnicy zaprzyjaźnili się i chętnie ze sobą współpracują. Nawet brak płynnej znajomości języka angielskiego przez niektórych uczestników nie stanowił problemu w porozumiewaniu się!

Program został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży.