W dniach 7 – 9 października 2015 odbyła się druga edycja konferencji w ramach sieci EPLM czyli the European Platform for Learning Mobility do której należy Fundacja im. ks. Siemaszki. Misją, którą dzielą wszyscy członkowie sieci EPLM jest tworzenie struktur i wysokich standardów programów międzynarodowych opartych na wiedzy i doświadczeniu. Aby było to możliwe, konieczne jest wsłuchanie się w głosy różnych osób i instytucji, którzy działają w dziedzinie mobilności międzynarodowej.  Temu służy właśnie platforma EPLM. Jest to miejsce, w którym spotykają się praktycy, naukowcy oraz twórcy polityk zarówno krajowych i europejskich. Cieszymy się, ze Fundacja im. ks. Siemaszki może brać aktywny udział w tworzeniu standardów programów międzynarodowych i dzielić się swoim bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie.