Przedstawiciele organizacji Fahrten-Ferne-Abenteuer z Norymbergi przyjechali do Piekar, aby wspólnie z pracownikami i wolontariuszami Fundacji porozmawiać o wspólnych projektach. Współpraca między naszymi organizacjami trwa już od ponad 10 lat. W tym czasie gościliśmy u siebie wolontariuszy z Niemiec (Laurę i Patricka) oraz wysłaliśmy kilku wolontariuszy - głównie absolwentów naszego liceum - do biur organizacji w Berlinie i Norymberdze.
Od 2010 roku realizujemy wspólne programy wymian młodzieży, w tym międzynarodowe projekty “City Bound Europe”. Obecne spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy i zaplanowania nowych polsko-niemieckich projektów. Sporo czasu poświęciliśmy rozmowom o adventure based learning - metodzie pracy z młodzieżą, która jest nam wszystkim szczególnie bliska i którą staramy się rozwijać na własne potrzeby. Wymienialiśmy się dobrymi praktykami w zakresie poszukiwania uczestników wymian i współpracy ze szkołami.

Spotkanie to było ważne dla nas także dlatego, że FFA posiada od niedawna nowego szefa, więc była to okazja do poznania się osobiście.
Większość osób z Niemiec po raz pierwszy była w Krakowie, więc miała okazję nieco poznać miasto i chłonąć jego atmosferę. Byliśmy także w Kopalni Soli w Bochni i rozwijaliśmy umiejętność współpracy zespołowej, rozwiązując logiczne zagadki w pokoju tematycznym Project Escape.

Spotkanie możliwe było dzięki dofinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

Tekst: Aneta Kurek