Spis treści

Wprowadzenie…………………………………….....…..…………………………....……………....……3
Zajęcia pozaszkolne………………………………...……………………………....……………....……..4
Programy międzynarodowe…………………………...…………………………....…………....…….….8
Program wymiany AFS……………………………....…………………………....……………....……...15
Wolontariat międzynarodowy…………………………………………………....…..…………....….......5, 26
Stowarzyszenie Absolwentów „Radośni”………………………………………....…………....……..….29

Czytaj gazetkę - klikając na link