W dniach 13-20 sierpnia 2016 w podkrakowskich Piekarach odbędzie się XXXIII Międzynarodowy Letni Obóz Zakonu Maltańskiego dla Niepełnosprawnej Młodzieży. Planujemy przyjąć 500 młodych ludzi z całego świata, z których około 200 stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami różnego stopnia i rodzaju.

Ideą obozu jest umożliwienie gościom spędzenia niezapomnianego tygodnia, podczas którego przełamywane są wszelkie bariery i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Obóz umożliwia także odpoczynek tym, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi na co dzień. Jak dotąd, ponad 5000 młodych niepełnosprawnych z całego świata mało okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jest to największe tego rodzaju wydarzenie w Europie.

Tegoroczne motto Maltacamp „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” odzwierciedla kwintesencję idei obozu. To czas pełen wzajemnego wsparcia, wspólnych osiągnięć i przełamywania barier, oparty na trzech filarach przyjaźni: solidarności, braterstwie i jedności.

Organizacja

Organizacja obozu jest wyjątkowo wymagającym przedsięwzięciem angażującym zarówno wolontariuszy, darczyńców, sponsorów jak i partnerów instytucjonalnych. Każdego roku organizatorzy dokładają wszelkich starań by jak najlepiej przyjąć Gości, którzy zjeżdżają z całego świata. Obóz jest dziełem dobroczynnym, które powstaje dzięki zaangażowaniu ponad 100 wolontariuszy.

Patronat Honorowy

Patronat honorowy nad obozem objęli:

  • Prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski
  • Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Krupa
  • Metropolita Krakowski, kard. Stanisław Dziwisz
  • Ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce, Vincenzo Manno
  • Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Aleksander Tarnowski

Zakon Maltański

Maltacamp to jeden z projektów Zakonu Maltańskiego, adresowany do młodych. Zakon Maltański działa w ponad 120 krajach, w duchu wielowiekowej tradycji pomocy chorym, potrzebującym i najbardziej poszkodowanym. Zakon funkcjonuje dzięki zaangażowaniu swych 13.500 członków, a także 80.000 wyszkolonych wolontariuszy oraz 25.000 pracowników, z których większość stanowi personel medyczny.

Wśród wielu projektów prowadzonych przez Zakon wyróżnić można szkolenia pierwszej pomocy, pogotowie ratownicze, służby ratunkowe, pomoc medyczną i społeczną. Zakon, poprzez zaangażowanie swoich członków, wolontariuszy i pracowników, pomaga ludziom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom. Ponadto, organizuje wsparcie dla ludności na terenach dotkniętych konfliktami zbrojnymi i katastrofami naturalnymi, jak i uchodźców. Zakon Maltański działa na neutralnym gruncie już od ponad 900 lat, udzielając pomocy ubogim i potrzebującym, bez względu na ich pochodzenie, rasę, przekonania czy religię.

Film promujący obóz: https://vimeo.com/156341208

Patronat medialny: