W kwietniu w Piekarach odbywa się już dwunasta edycja Festiwalu im. ks. Kazimiarza Siemaszki.  Jak co roku, organizatorzy Festiwalu, Fundacja im. ks. Kazimierza Siemaszki i Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, zaprosili do udziału utalentowaną młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z całej Polski. Młodzież miała szansę zaprezentować swoje talenty w siedmiu kategoriach: teatr, literatura, muzyka, taniec, plastyka, fotografia oraz w konkursie wiedzy o życiu i dziele ks. K. Siemaszki.

Nawiązując do faktu, iż rok 2016 r. został ogłoszony rokiem Henryka Sienkiewicza hasłem tegorocznej edycji były słowa poety: „Szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi”. W tym roku w festiwalu wzięło udział ponad 220 uczniów.

 

Zwieńczeniem Festiwalu będzie koncert finałowy, na którym zaprezentują się laureaci poszczególnych konkursów oraz zostanie wręczona nagroda specjalna ks.Bronisława Sieńczaka. Koncert odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego w  „CERN 2000” w Piekarach. Serdecznie zapraszamy!