W dniach 3 – 16 lipca 2016r. odbędzie się w naszym ośrodku „Wakacyjny obóz edukacyjny dla liderów”. Organizatorem obozu są Fundacja im. ks. Siemaszki w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Oświaty i Kultury Polskiej. Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczania w języku polskim za granicą” i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Młodzież z następujących krajów: Białorusi, Francji, Kazachstanu, Litwy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy i Włoch, wspólnie podejmie trud doskonalenia umiejętności z języka polskiego, zdobywania wiedzy na temat historii i kultury polskiej. Z grupą młodzieży z Polski wezmą udział we wspólnych warsztatach międzykulturowych, nabędą dodatkowe kompetencje liderskie. Pod hasłem „Zmieniaj siebie i świat” odbędą się spotkania promujące ideę wolontariatu. W programie przewidziane są również zajęcia integracyjne, wspólne zabawy, zajęcia sportowe i krajoznawczo-turystyczne. Miło nam będzie gościć w Piekarach przedstawicieli młodzieży polonijnej z wielu stron świata.

Wszystkim opiekunom i instruktorom, którzy będą zaangażowani w realizację projektu oraz uczestnikom, których będziemy gościć życzymy owocnie spędzonego czasu i dobrego wypoczynku w naszym ośrodku.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW