Fundacja im. ks. Siemaszki posiada i prowadzi w Krakowie przy ulicy Strzelnica 6 Dom Studencki. Jest to kontynuacja dzieła księdza Kazimierza Siemaszki, który na przełomie XIX i XX wieku zakładał i prowadził Zakłady Wychowawcze dla chłopców ubogich i osieroconych.

W naszym domu przebywa aktualnie 32 osoby. Są to absolwenci Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach. Wszystkie te osoby to młodzież zdolna aczkolwiek uboga.

Budynek długo pełnił funkcję Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy. Po latach jest obecnie własnością naszej Fundacji, w którym prowadzimy działalność statutową.

 Nasz Dom potrzebuje gruntownego remontu: naprawy przeciekającego dachu, wymiany systemu kanalizacyjnego, odwodnienia, ocieplenia ścian, wymiany instalacji elektrycznej, okien oraz centralnego ogrzewania.

Jednak pragniemy nie tylko odremontować budynek, ale tak go przystosować, aby stał się nowoczesną placówką o wysokim standardzie.

Naszym marzeniem jest stworzyć studentom bezpieczny dom, sprzyjający uczeniu się, dający możliwości spędzania wolnego czasu w sposób twórczy ale z niezmiennie niskim czesnym.

Koszt wszystkich prac będzie wynosił około 680 000  złotych.

Rozpoczęliśmy przygotowania do remontu. Stan techniczny pomieszczeń wymagał już remontu kapitalnego. Na razie jesteśmy na etapie wymiany okien i części instalacji elektrycznej.

Jedyną naszą nadzieją jest liczyć na pomoc wszystkich tych, którzy docenią ideę naszego działania.

Wierzymy, że nawet minimalne kwoty wpłacone przez wiele osób, pozwolą zrealizować nasze marzenie stworzenia naszej młodzieży domu doskonałego.

Kolejną inicjatywą naszej Fundacji jest stworzenie Programu Pomocy Stypendialnej, którego zadaniem byłoby wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Stypendium przyznawane będzie corocznie na okres jednego roku akademickiego, jednak związane jest to z zebraniem funduszu specjalnie przeznaczonego na ten program.

 

Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej misji  i dołączenia do grona darczyńców Fundacji ks. Siemaszki aby dać młodzieży szansę na lepsze życie. Wierzymy, że nie pozostaniecie obojętni na potrzeby osób, które za naszym pośrednictwem otrzymują pomoc. Od Waszych wpłat zależy, ilu studentów będziemy mogli objąć pomocą stypendialną.

 

Kosztorys wstępny na wykonanie prac budowlanych w budynku bursy studenckiej przy ulicy Strzelnica 6 w Krakowie.

  1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 60 000PLN (w 2013 roku wymieniono część okien na sumę 40 000PLN – pozostaje 20 000PLN)
  2. Ocieplenie budynku styropianem 45 000PLN
  3. Remont dachu polegający na ociepleniu połaci dachowej styropapą, naprawa kominów i instalacji odgromowej 55 000PLN
  4. Odwodnienie budynku polegające na odkopaniu fundamentów, wykonaniu hydroizolacji ścian fundamentów, montażu płyt styropianowych i wykonaniu drenażu opaskowego całego obiektu 80 00PLN
  5. Wymiana instalacji gazowej i c.o. 59 000PLN
  6. Wykonanie instalacji i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 40 000PLN
  7. Wymiana instalacji wod-kan 24 000PLN
  8. Wymiana instalacji elektrycznej 45 000PLN (w 2013 roku wykonano część prac na łączną sumę 30 000PLN – pozostaje 15 000PLN)
  9. Zainstalowanie systemu p.poż. 6 000PLN (wykonano w 2013 roku)

10. Remont jadalni, pralni, kuchni, świetlicy i kaplicy 40 000PLN

11. Remont pokoi i wymiana wyposażenia 176 000PLN

 

Całość inwestycji: 680 000 PLN