Zarząd Fundacji:

ks. Dariusz Błaszczyk CM - Dyrektor Zarządu Fundacji im. ks. Siemaszki
ks. Kazimierz Stelmach CM - Z-ca Dyrektora Zarządu Fundacji Dyrektor ds. ekonomicznych
ks. Mikołaj Żebrowski CM - Z-ca Dyrektora Zarządu Fundacji Dyrektor ds. wychowania

Administracja:
Paweł Chocyk – Dyrektor ds. administracyjno – technicznych

Księgowość:

GBR Consulting Artur Pietrzak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. J. Piłsudskiego 9/4,
31-110 Kraków

 

 

Biuro Wymian Międzynarodowych
i Zajęć Pozaszkolnych:

Urszula Sieńczak – Kierownik Biura Wymian Międzynarodowych

Biuro Sekcji Sportowych
Grzegorz Grzywa – Kierownik Biura Sekcji Sportowych


Zespół Sportowo-Rekreacyjny:

 

Fundacja im. ks. Siemaszki

Miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji

Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2, 32-060 Liszki

tel. +48 12 280 70 97 w. 210
fax. +48 12 280 62 88

e-mail: biuro@fund.pl

KRS: 0000094781

NIP: 676 01 05 133

REGON: 350536838

RACHUNEK: 17 8591 0007 0210 0000 0824 0002